1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRMA SÜRESİ 31 ARALIK’A KADAR UZATILDI

Vergi borçları, gecikme faizi ve zam ödemeleri hususunda yapılan düzenlemeler 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

Revize edilen kanun kapsamında Keban Belediyesi Gelir Tahsilat Birimimizde, “Vergi Barışı” adı altında ödemelerde kolaylık sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamlarla ilgili yapılandırma işlemlerinden 31 Aralık’a kadar uzatılan süre içerisinde faydalanabilecek.

Keban’da vergi sıkıntısı dert olmaktan çıkıyor. Yapılan yeni düzenlemeler neticesinde vatandaşlara duyurusu yapılan borçlar ve faizlerin ödeme işlemlerinde kolaylık sunacak. Belediye ayrıca hazırladığı başvuru dilekçesiyle vatandaşın işini de kolaylaştırıyor. Belediyenin direk internet sitesi üzerinden doldurulabilecek dilekçe sayesinde vergi barışından yararlanılabiliyor.

6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi’nin on altıncı fıkrasının (a) bendine göre, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının madde kapsamında yapılandırılması mümkün.

Vergi Barışı’ndan yararlanmak için kanunda belirtilen tarihler göz önüne alınacak. Söz konusu alacaklardan vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden 6552 sayılı kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kesinleşmiş olup, ödenmemiş bulunanların madde kapsamında yapılandırılması mümkün olacak. 30 Nisan 2014 tarihinden sonraki bir tarihe rastlayan borçlar, bu kapsamda yapılandırılamayacak.

Tüm mükellefler, bir ay daha uzatılan ödemeleri, 31 Aralık 2014 tarihine kadar Keban Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahsilat Birimimize başvuru yaparak mevcut vergi barışından faydalanabilirler.

 

YAPILANDIRMA DİLEKÇE FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ